NEN 3140


NEN3140Op het gebied van elektrische veiligheid in het kader van de ARBO wet is het de taak van de werkgever er voor te zorgen dat elektrische installaties, apparaten en toestellen veilig te gebruiken zijn. Ook is de werkgever verantwoordelijk voor de voorlichting en het onderricht van zijn werknemers. Deze moeten op de hoogte zijn van de geldende veiligheidsregels.

De in de ARBO wet geformuleerde algemene eisen zijn op het gebied van de elektrische veiligheid concreet uitgewerkt in de norm NEN 3140 (Laagspanningsinstallaties; Bepalingen voor veilige werkzaamheden, inspectie en onderhoud). Deze norm geeft bepalingen ter voorkoming van elektrocutie of kortsluiting bij arbeid. Wanneer u aan de bepalingen van de NEN 3140 voldoet, voldoet u voor het aspect elektrische veiligheid ook aan de eisen die de ARBO wetgeving stelt.

 

NEN 3140 bestaat in principe uit drie onderwerpen:

  • Elektrische installaties moeten veilig te gebruiken zijn
  • Elektrische gereedschappen moeten veilig te gebruiken zijn en
  • Personen die aan en in de omgeving van elektrische installaties werken moeten geïnstrueerd zijn omtrent de veiligheid

 

Prijzen

 

Haspels  –  230/400 Volt (hand) gereedschap/apparatuur  –  230/400 Volt haspels/verlengsnoeren tot 50 mtr

  • 1-49 stuks € 7,50
  • 50-99 stuks € 7,00
  • 100-199 stuks € 6,50
  • Vanaf 200 stuks € 6,00

 

Stroomverdeelkasten

  • 1-20 stuks € 20,00
  • 21-40 stuks €17,50
  • Vanaf 40 stuks €15,00

 

Vervangen van aansluitsnoeren gereedschap/apparatuur tegen uurtarief exclusief materiaal

 

De kosten zijn inclusief keuringssticker en certificaat