NEN 2484


NEN2484De Keuring NEN 2484 is een visuele inspectie volgens de norm NEN 2484 en/of het Besluit Draagbaar Klimmaterieel

Niet alleen op de bouwplaats, maar ook het gewone huis-, tuin- en keukengebruik is de bron van vele ongevallen met ladders en trappen. Gebrek aan kennis van het klimmaterieel en onjuiste werkmethoden zijn meestal de oorzaak van ongevallen. Ligt de oorzaak van het ongeval bij het klimmaterieel zelf, dan is er sprake van ondeugdelijk materieel.

Door het laten keuren van uw draagbaar klimmaterieel kunt u aantonen dat u “veilige” arbeidsmiddelen beschikbaar stelt aan uw werknemers. Keuringen en inspecties van ladders en trappen worden door TSLohuis uitgevoerd volgens de norm NEN 2484 en het Besluit Draagbaar Klimmaterieel.

NEN 2484 bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Controle op beschadigingen, deuken, scheuren, verbuigingen, vormen van slijtage;
 • Controleer de staat van materiaal;
 • Overmatige corrosie is niet toegestaan
 • Controle van de rechtheid;
 • Controle van alle verbindingen;
 • Het beslag dient degelijk bevestigd te zijn zonder speling;
 • Controle op verkleuringen van het aluminium. Wordt aluminium plaatselijk dof, dan heeft het mogelijk een te zware belasting gehad;
 • Controle van het functioneren
 • Controle van de aanwezigheid van de materialen. Is de ladder of trap nog compleet;
 • Controle op interingen van het materiaal;
 • Controle van de afdekdoppen;
 • Controle van de ladder en trapvoeten op profiel, aanwezigheid en mate van uitdroging;
 • Controle van het functioneren in gebruiksstand;
 • Het antislip loopvlak dient intact te zijn. Dat wil zeggen er dient een antislipfunctie gewaarborgd te zijn.

 

Prijzen

Het keuren van ladders en trappen gebeurd tegen het uurtarief van €35,00.